Ultraljudsflödesmätare

20+ års tillverkningserfarenhet

Dopplerdriftsprincip

Dopplerfunktionsprincip

DeDF6100serieflödesmätaren fungerar genom att sända ett ultraljudsljud från dess sändande givare, ljudet kommer att reflekteras av användbara ljudreflektorer upphängda i vätskan och spelas in av den mottagande givaren.Om ljudreflektorerna rör sig inom ljudöverföringsvägen kommer ljudvågor att reflekteras med en frekvens som är förskjuten (Dopplerfrekvens) från den sända frekvensen.Förskjutningen i frekvens kommer att vara direkt relaterad till hastigheten för den rörliga partikeln eller bubblan.Denna förskjutning i frekvens tolkas av instrumentet och omvandlas till olika användardefinierade mätenheter.

Det måste finnas några partiklar som är tillräckligt stora för att orsaka longitudinell reflektion - partiklar större än 100 mikron.

När givarna installeras måste installationsplatsen ha tillräckligt med rak rörlängd uppströms och nedströms.Vanligtvis behöver uppströms 10D och nedströms 5D rak rörlängd, där D är rördiameter.

DF6100-EC arbetsprincip

Skicka ditt meddelande till oss: