Ultraljudsflödesmätare

20+ års tillverkningserfarenhet

Arbetsprincip för transittid

Arbetsprincip för transittid

Mätprincip:
DeTransittidKorrelationsprincipen använder sig av det faktum att flygtiden för en ultraljudssignal påverkas av bärarmediets flödeshastighet.Som en simmare som arbetar sig över en strömmande flod, färdas en ultraljudssignal långsammare uppströms än nedströms.
VårTF1100 ultraljudsflödesmätarearbeta enligt denna transit-lime princip:

Vf = Kdt/TL
Var:
VcFlödeshastighet
K: Konstant
dt: Skillnad i tid för flygning
TL: Genomsnittlig rage transittid

När flödesmätaren fungerar sänder och tar de två givarna emot ultraljudssignaler förstärkta av multistråle som färdas först nedströms och sedan uppströms.Eftersom ultraljud färdas snabbare nedströms än uppströms, kommer det att finnas en skillnad i flygtid (dt).När flödet är stilla är tidsskillnaden (dt) noll.Så länge vi känner till flygtiden både nedströms och uppströms kan vi därför räkna ut tidsskillnaden och sedan flödeshastigheten (Vf) via följande formel.

Arbetsprincip001

V metod

W-metod

Z-metoden


Skicka ditt meddelande till oss: